Thông tin tuyển sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức cho học sinh.

Với phương pháp học hiện đại. Lấy học viên làm trung tâm cùng các thầy cô giáo giỏi, có kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi. Khóa học đảm bảo học lực của học sinh được nâng cao về kiến thức văn hóa và kỹ năng mềm