Phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

tai lieu on thi mon su

Phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa là một trong những đề thi cũng được thường xuyên có mặt trong các đề thi môn Sử vào lớp 10. NovaTeen giới thiệu những câu hỏi mà các đề thi môn Sử hay ra về phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa trên thế giới.

Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Câu 1. Quá trình tan rã của hệ thống thuộc địa thế giới vào khoảng thời gian nào ?

a. Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

b. Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

c. Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX.

d. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 2. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước nào ?

a. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.

b. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào.

c. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan.

d. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.

Câu 3. Hãy nối các niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện ở cột B.

de-thi-mon-su

 

Câu 4. Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là “Năm châu Phi”, vì sao ?

a. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.

b. Châu Phi là châu có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.

c. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

d. Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”.

Câu 5. Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ăng-gô-la, Mô-dăm-bich, Ghi-nê Bit- Xao nhằm đánh đổ ách thống trị của :

a. Phát xít Nhật.

b. Phát xít I-ta-li-a.

c. Thực dân Tây Ban Nha.

d. Thực dân Bồ Đào Nha.

Câu 6. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào ?

a. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

b. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

c. Chế độ phân biệt chủng tộc.

d. Chế độ thực dân.

tai lieu on thi mon su
Việt Nam nằm trong hệ thống thuộc địa của thực dân Pháp

Câu 7. Khởi đầu của phong trào giải phóng dân tộc diễn ra ở châu

a. Châu Phi.

b. Mĩ La-tinh.

c. Đông Nam Á.

d. Cả 3 ý trên.

Câu 8. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc thắng lợi vào thời gian nào?

a. Giữa những năm 60.

b. Giữa những năm 70.

c. Giữa những năm 80.

d. Giữa những năm 90.

Trên đây là đề thi trắc nghiệm môn Sử – Liên xô và các nước Đông âu từ năm 1970 đến năm 1990. Hi vọng rằng qua đề thi này các em chăm chỉ luyện tập. Từ đó có thêm kiến thức vững chắc về môn Sử để thi vào lớp 10 đạt kết quả cao.

Xem thêm đề thi>>> Liên xô và các nước Đông âu từ năm 1970 đến năm 1990

Mọi thắc mắc của quý phụ huynh và học sinh xin liên hệ

Trung tâm Dạy tốt NovaTeen số 22A – Thành Công – Ba Đình – Hà Nội.

Hotline: 098-442-3335

Email: novaedu.vn@gmail.com

Fanpage: Novateenthivao10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *