Review 1 (Unit 1-2-3)

Review 1 (Unit 1-2-3)

Language Review (phần 1→7 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 8 mới)

LANGUAGE

Pronunciation

1. Listen and repeat the following … (Nghe và lặp lại các từ và cụm từ sau.)

Bài nghe:

spaceship: phi thuyền colourful clothing: vải đầy màu sắc
toothbrush: bàn chải risky: rủi ro
English practice: thực hành tiếng Anh bloom: nở
blow: thổi Brau people: người Brâu
presence: dáng, vẻ stamp collecting: sưu tầm tem


2.
 Listen to the sentences and underline … (Nghe các câu và gạch dưới những từ với /sk/, /sp/, /br/, /bl/ và /cl/ trong những câu sau. Sau đó đọc to các câu.)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. climb         2. improve, speaking skills

3. stadium, closed         4. blue, skirt         5. broom

Vocabulary

3. Organise these words and phrases … (Tổ chức những từ và cụm từ sau thành từng cặp trái nghĩa nhau và viết chúng vào khoảng trống.)

peaceful >< noisy forget >< remember
love >< hate hard >< easy
traditional >< modern majority >< minority
boring >< exciting country >< city life

4. Put a verb in the correct form … (Đặt dạng đúng của động từ vào mỗi ô trống để hoàn thành các câu.)

Gợi ý:

1. like/ enjoy, listen, visiting 2. forget 3. flying/ to fly
4. mind, todo/ doing 5. playing/ to play  


Grammar

5. Complete the sentences with … (Hoàn thành các câu với dạng so sánh đúng của trạng từ từ các tính từ trong ngoặc.)

Gợi ý:

1. later 2. more 3. more fluently 4. better
5. more simly 6. faster 7. more carefully  

6. Fill each blank with an article … (Điền vào chỗ trống với một mạo từ (a, an hoặc the) để hoàn thành đoạn văn.)

Gợi ý:

(1) a (2) an (3) the (4) the (5) the (6) a

Hướng dẫn dịch:

Nếu bạn mệt mỏi vì cuộc sống bận rộn và ồn ào của bạn, vào cuối tuần Dạn có thể đi đến một nơi yên bình và xanh tươi ở khu vực Mê Kông. Hầu hết lúa ở Việt Nam đều được trồng ở đây. Bạn sẽ có một cơ hội tận hưởng vẻ đẹp cúa miền quê miền Nam Việt Nam và cái nhìn về những đồng lúa bao la, khu đất trồng dừa và những dòng sông xinh đẹp. Đồng bằng sông Mê Kông cũng nổi tiếng về những chợ nổi đẹp và vườn trái cây, nơi mà bạn có thể tận hưởng những trái cây địa phương ngon, đặc biệt là trái thanh long. Nó sẽ là một cuộc đãi ngộ đặc biệt dành cho bạn!

7. Everyday English Match the sentences in A … (Nối các câu trong phần A với các câu trong phần B. Sau đó thực hành với bạn học.)

Gợi ý:

1 – b 2 – e 3 – a 4 – c 5 – d

Skills Review (phần 1→4 trang 37 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Reading

1. Read the following letter from Kim … (Đọc lá thư sau từ Kim gửi cho bạn tâm thư Jon của cô ấy.)

Hướng dẫn dịch:

Chào Jon,

Cảm ơn bức thư và tất cả tin tức. À, trong bức thư này mình sẽ kể cho cậu nghe những gì mình thường làm trong thời gian rảnh của mình.

Một điều mà mình thích làm là thăm bảo tàng. Vào những chiều thứ Bảy mình thích thăm bảo tàng điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng. Bạn biết đấy, bảo tàng này bảo tồn những điêu khắc về cuộc sống tinh thần và văn hóa của người Chăm. Khoảng 300 vật thể bằng đất sét và đá được trưng bày ở bảo tàng. Bảo tàng này có bộ sưu tập những tạo tốc Chăm lớn nhất thế giới. Thỉnh thoảng mình cũng thăm bảo tàng Đà Nầng. Đây là một bảo tàng mới với khoảng 2, 500 hình ảnh, tài liệu và vật thể. Bạn có thể tìm hiểu về lịch sử và cuộc sống con người nơi đây. Lần tới khi bạn đến. Mình sẽ dẫn bạn đi đến những bảo tàng này. Mình chắc rằng bạn sẽ thích chúng và mình sẽ biết nhiều và những điều thú vị.

Tạm biệt,

Kim

a. Tick (v) true (T) or false (F). (Đánh dấu chọn đúng (T) hoặc sai (F).)

Gợi ý:

1. T 2. T 3. F 4. T 5. F

b. Write questions for the underlined … (Viết câu hỏi cho các cụm từ gạch chân trong thư.)

Gợi ý:

1. Which museums does Kim love to visit on Saturday afternoons?

2. How many objects are on display at the museum?

3. What can you learn in this museum?

Speaking

2. Work in pairs. Talk about … (Làm việc theo cặp. Nói về điều mà những thành viên gia đình bạn thích làm trong thời gian rảnh.)

Gợi ý:

– My dad likes to play chess with his neighborhouds.

– My mum likes making special food and cakes for us. She hates sitting around.

– My brothers adore listening to music and watching TV reality show.

– My sister loves walking in the park and flying kites.

– I love playing games and sports.

Listening

3. Listen to the passage and choose … (Nghe đoạn văn và chọn câu trả lời đúng.)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. B 2. A 3. A 4. C 5. B

Writing

4. Giving your opinion. Writing a paragraph giving … (Đưa ra ý kiến. Viết một đoạn văn đưa ra ý kiến của bạn về cuộc sống ở ở miền quê. Em có thể bắt đầu như thế này:)

Đoạn văn 1:

– In my opinion, life in the countryside has many good points. Firstly, country folks are friendly than city folks. Secondly, life is slower and simpler than in the city. The food is fresher and the air is cleaner. Finally, there are lots of traditional activities that we can do in the countryside such as horse-riding, swimming in the river or kite-flying. For these reasons, I like country life.

Đoạn văn 2:

– I think life in the countryside has many advantages. Firstly, people are very friendly and helpful. We can easily make friends with them. Secondly , the space is very large. We can play, shout or run around without disturbing others. Thirdly, we can go swimming, go fishing, fly kites and do other interesting things. Moreover, life is peaceful and simple here. It isn’t noisy and fast like in the city. Then food is very fresh and cheap here, especially vegetables. Finally , there are a lot of tradition activities that I can join. In short, if I have a chance to live in the country. I think I will be very happy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *