Lớp chuyên đề (MIỄN PHÍ)

Các Khóa Học bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên sâu dành cho nhiều đối tượng học sinh

Lớp chuyên đề môn Toán 9
Toán Lớp 9

Lớp chuyên đề môn Toán 9

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

14:00 ngày 21 tháng 07

14:00 21 - 07

Chuyên đề Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Sĩ số: 15

Xem chi tiết

Bài kiểm tra năng lực đầu vào (Miễn Phí)

Giúp học sinh kiểm tra được khả năng thi đầu vào của mình , mỗi bài test sẽ có kết quả do giáo viên Novaedu chấm và nhận xét.

Lớp Học Trực Tuyến

Lớp Học Online giúp học sinh chủ động trong việc học và tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn


Lớp Toán 6.1 (N6.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 6

Lớp Toán 6.1 (N6.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

19:30 ngày 22 tháng 07

19:30 22 - 07

Nội dung: Tập hợp. Cách ghi số tự nhiên

Sĩ số: 15

Xem chi tiết

Lớp Văn 7.1 (V7.1)
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 7

Lớp Văn 7.1 (V7.1)

Cô Vương Ngọc Hà

19:30:00 21-07-2024

Nội dung: Ôn luyện thể loại truyện buổi 2

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 7.1 (N7.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 7

Lớp Toán 7.1 (N7.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

19:30:00 23-07-2024

Nội dung: Tập hợp các số hữu tỉ

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 7.1 (N7.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 7

Lớp Toán 7.1 (N7.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

19:30:00 25-07-2024

Nội dung: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

Sĩ số: 15

Xem chi tiết

Lớp Toán 8.2 (N8.2)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 8

Lớp Toán 8.2 (N8.2)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

18:00:00 22-07-2024

Nội dung: Đơn thức, đa thức nhiều biến. Các phép tính đa thức nhiều biến.

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 8.2 (N8.2)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 8

Lớp Toán 8.2 (N8.2)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

19:30:00 27-07-2024

Nội dung: Đơn thức, đa thức nhiều biến. Các phép tính đa thức nhiều biến. (Tiếp)

Sĩ số: 15

Xem chi tiết


Lớp Toán 8.1 (N8.1)
Toán Lớp 8

Lớp Toán 8.1 (N8.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

14:00:00 21-07-2024

Đa Thức Nhiều Biến

Sĩ số: 15

Lớp phụ đạo môn Toán
Toán Lớp 7

Lớp phụ đạo môn Toán

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

14:00:00 21-07-2024

Ôn Tập Trung điểm đoạn thẳng

Sĩ số: 15

Lớp Văn 7.1 (V7.1)
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 7

Lớp Văn 7.1 (V7.1)

Cô Vương Ngọc Hà

19:30:00 21-07-2024

Nội dung: Ôn luyện thể loại truyện buổi 2

Sĩ số: 15

Xem chi tiết

Đề thi theo Chủ đề

Đề thi theo chủ đề giúp học sinh có thể lựa chọn các chủ đề để làm bài kiểm tra theo từng lớp

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng