Lớp chuyên đề (MIỄN PHÍ)

Các Khóa Học bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên sâu dành cho nhiều đối tượng học sinh

Lớp chuyên đề môn Toán
Sắp diễn ra
Toàn diện Lớp 9

Miễn phí

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

14:00 ngày 23 tháng 06 14:00 23-06

Nội dung: Luyện đề
Lớp chuyên đề môn Toán
Sắp diễn ra
Toàn diện Lớp 9

Miễn phí

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

14:00 ngày 23 tháng 06 14:00 23-06

Nội dung: Luyện đề
Lớp chuyên đề môn Toán
Sắp diễn ra
Toàn diện Lớp 9

Miễn phí

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

14:00 ngày 23 tháng 06 14:00 23-06

Nội dung: Luyện đề
Lớp chuyên đề môn Toán
Sắp diễn ra
Toàn diện Lớp 9

Miễn phí

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

14:00 ngày 23 tháng 06 14:00 23-06

Nội dung: Luyện đề

Bài kiểm tra năng lực đầu vào (Miễn Phí)

Giúp học sinh kiểm tra được khả năng thi đầu vào của mình , mỗi bài test sẽ có kết quả do giáo viên Novaedu chấm và nhận xét.

Lớp Học Trực Tuyến

Lớp Học Online giúp học sinh chủ động trong việc học và tiếp thu kiến thức dễ dàng hơnLớp Toán 7.3 (N7.3)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 7

Lớp Toán 7.3 (N7.3)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

08:00:00 23-06-2024

Nội dung: Ôn tập: Đoạn thẳng

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp phụ đạo môn Toán
Sắp diễn ra
Toán Lớp 7

Lớp phụ đạo môn Toán

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

14:00:00 23-06-2024

Nội dung: Ôn tập kiến thức lớp 6

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Văn 7.1 (V7.1)
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 7

Lớp Văn 7.1 (V7.1)

Cô Vương Ngọc Hà

19:30:00 23-06-2024

Nội dung: Luyện tập

Sĩ số: 120

Xem chi tiết

Lớp Toán 8.1 (N8.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 8

Lớp Toán 8.1 (N8.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

14:00:00 23-06-2024

Nội dung: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Văn 8.2 (V8.2)
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 8

Lớp Văn 8.2 (V8.2)

Cô Phương Quỳnh

17:30:00 25-06-2024

Nội dung: Buổi ôn luyện số 2

Sĩ số: 15

Xem chi tiết

Lớp Toán 9.1 (N9.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 9

Lớp Toán 9.1 (N9.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

18:00:00 25-06-2024

Nội dung: Ôn tập: Thống kê và xác suất

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 9.2 (N9.2)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 9

Lớp Toán 9.2 (N9.2)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

18:00:00 26-06-2024

Nội dung: Ôn tập: Thống kê và xác suất

Sĩ số: 15

Xem chi tiết

Lớp Văn 6 (V6)
Ngữ Văn Lớp 6

Lớp Văn 6 (V6)

Cô Phương Quỳnh

17:30:00 22-06-2024

Văn tả người (buổi 1)

Sĩ số: 15

Lớp Toán 9.2 (N9.2)
Toán Lớp 9

Lớp Toán 9.2 (N9.2)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

18:00:00 22-06-2024

Ôn tập: Tam giác đồng dạng

Sĩ số: 15

Lớp Văn 8.1 (V8.1)
Ngữ Văn Lớp 8

Lớp Văn 8.1 (V8.1)

Cô Phương Quỳnh

18:00:00 22-06-2024

Luyện tập

Sĩ số: 15

Lớp Anh 7 (A7)
Tiếng Anh Lớp 7

Lớp Anh 7 (A7)

Cô Lê Hoàng Quỳnh Anh

18:00:00 22-06-2024

Luyện tập

Sĩ số: 15

Lớp Toán 8.2 (N8.2)
Toán Lớp 8

Lớp Toán 8.2 (N8.2)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

19:30:00 22-06-2024

Ôn tập: Tam giác bằng nhau (nâng cao)

Sĩ số: 15


Đề thi theo Chủ đề

Đề thi theo chủ đề giúp học sinh có thể lựa chọn các chủ đề để làm bài kiểm tra theo từng lớp

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng