Đề trộn

Ôn luyện - Thi thử > Đề trộn > Lớp 8

Chủ đề đã chọn

(*) Thí sinh được chọn tối đa 3 chủ đề

Chủ đề khác

Toán

Lớp 8

Đa thức 1 biến
Chọn

Toán

Lớp 8

Hằng đẳng thức đáng nhớ
Chọn

Toán

Lớp 8

Tam giác đồng dạng
Chọn

Toán

Lớp 8

Phân tích đa thức thành nhân tử
Chọn

Toán

Lớp 8

Phân thức đại số
Chọn

Ngữ Văn

Lớp 8

VĂN BẢN : Lá cờ thêu sáu chữ vàng ( Trích, Nguyễn Huy Tưởng )
Chọn

Toán

Lớp 8

Đường trung bình, tính chất đường phân giác
Chọn

Toán

Lớp 8

Phương trình bậc nhất 1 ẩn
Chọn

Toán

Lớp 8

Thống kê và xác suất
Chọn

Toán

Lớp 8

Hình vuông Hình thoi
Chọn

Ngữ Văn

Lớp 8

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT : Biệt ngữ xã hội
Chọn

Ngữ Văn

Lớp 8

VĂN BẢN : Ca Huế trên sông Hương ( Hà Ánh Minh )
Chọn

Ngữ Văn

Lớp 8

VĂN BẢN : Thiên Trường vãn vọng ( Trần Nhân Tông )
Chọn

Ngữ Văn

Lớp 8

VĂN BẢN : Thu Điếu ( Nguyễn Khuyến )
Chọn

Ngữ Văn

Lớp 8

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT : Từ tượng hình và từ tượng thanh
Chọn

Ngữ Văn

Lớp 8

VĂN BẢN : Hịch tướng sĩ ( Trần Quốc Tuấn )
Chọn

Ngữ Văn

Lớp 8

VĂN BẢN : NAM QUỐC SƠN HÀ
Chọn

Ngữ Văn

Lớp 8

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT : Đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp
Chọn

Toán

Lớp 8

Hàm số và đồ thị
Chọn

Toán

Lớp 8

Hình chóp tứ giác đều, hình chóp tam giác đều
Chọn

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng