Đề trộn

Ôn luyện - Thi thử > Đề trộn > Lớp 6

Chủ đề đã chọn

(*) Thí sinh được chọn tối đa 3 chủ đề

Chủ đề khác

Toán

Lớp 6

Tập hợp số tự nhiên
Chọn

Toán

Lớp 6

Các phép toán tập hơp
Chọn

Toán

Lớp 6

Làm quen với số nguyên âm
Chọn

Toán

Lớp 6

Số nguyên tố. Hợp số
Chọn

Toán

Lớp 6

ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT, BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
Chọn

Toán

Lớp 6

Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
Chọn

Toán

Lớp 6

Thứ tự thực hiện phép tính
Chọn

Toán

Lớp 6

Dấu hiệu chia hết cho 2;3;5;9
Chọn

Toán

Lớp 6

MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ - HAI PHÂN SỐ BẰNG NHAU
Chọn

Toán

Lớp 6

CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ
Chọn

Toán

Lớp 6

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ
Chọn

Toán

Lớp 6

CÁC PHÉP TOÁN VỚI PHÂN SỐ
Chọn

Toán

Lớp 6

Hai bài toán về phân số
Chọn

Toán

Lớp 6

Số thập phân
Chọn

Toán

Lớp 6

CÁC PHÉP TOÁN VỚI SỐ THẬP PHÂN
Chọn

Tiếng Anh

Lớp 6

Unit 1.2 : My New School
Chọn

Toán

Lớp 6

Tỉ số phần trăm
Chọn

Toán

Lớp 6

TAM GIÁC ĐỀU, HÌNH VUÔNG, LỤC GIÁC ĐỀU
Chọn

Tiếng Anh

Lớp 6

Unit 1.3 : My New School
Chọn

Tiếng Anh

Lớp 6

Unit 1.4 : My new school
Chọn

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng