LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Lớp 8
Lớp học trực tuyến > Lớp 8 > Lớp Toán 8.2 (N8.2)

Lớp Toán 8.2 (N8.2)

Toán

Lớp 8

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Anh

Ngày khai giảng: 13-04-2024

Số buổi học: 95

Bài 1: Đơn thức, đa thức nhiều biến. Các phép tính đa thức nhiều biến. (Tiếp)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 27-07-2024

Bài 2: Đơn thức, đa thức nhiều biến. Các phép tính đa thức nhiều biến.

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 22-07-2024

Bài 1: Chuyên đề Tam Giác Bằng Nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 20-07-2024

Bài 2: Chuyên đề Đa Thức Một Biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 15-07-2024

Bài 3: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 13-07-2024

Bài 4: Ôn Tập Đa Thức Một Biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 08-07-2024

Bài 5: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 06-07-2024

Bài 6: Ôn Tập Đa Thức Một Biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 01-07-2024

Bài 7: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 29-06-2024

Bài 8: Ôn tập: Đa thức 1 biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 24-06-2024

Bài 9: Ôn tập: Tam giác bằng nhau (nâng cao)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 22-06-2024

Bài 10: Ôn tập: Các câu hỏi nâng cao Đại số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 17-06-2024

Bài 11: Ôn tập: Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 17-06-2024

Bài 12: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 15-06-2024

Bài 13: Ôn tập: Đa thức một biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 10-06-2024

Bài 14: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 08-06-2024

Bài 15: Ôn tập: Thống kê và xác suất

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 03-06-2024

Bài 16: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 01-06-2024

Bài 17: Ôn tập: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 27-05-2024

Bài 18: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 25-05-2024

Bài 19: Ôn tập: Tỉ lệ thức - Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 20-05-2024

Bài 20: Ôn tập: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 18-05-2024

Bài 21: Ôn tập: Các phép tính liên quan đến số hữu tỉ

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 13-05-2024

Bài 1: Ôn tập ba đường trung tuyến, ba đường phân giác, ba đường trung trực, ba đường cao ( buổi 3)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

19:30:00 20-04-2024

Bài 1: Ôn tập kiểm tra học kì 2

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 11-05-2024

Bài 2: Ôn tập về đa thức một biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 06-05-2024

Bài 3: Khảo sát chất lượng cuối kì II (Buổi 3)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 04-05-2024

Bài 4: Đề thi khảo sát chất lượng cuối học kì 2 (buổi 2)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 27-04-2024

Bài 5: Ôn tập cuồi kì 2 phần đại số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 22-04-2024

Bài 6: Buổi ôn tập thứ nhất

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

19:30:00 13-04-2024

Bài 1: Ôn tập phép tính đa thức một biến ( buổi 4)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

19:30:00 15-04-2024

Bài 2: Ôn tập về đa thức một biến và các phép tính về đa thức một biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

19:30:00 08-04-2024

Lớp Toán 8.2 (N8.2) theo bộ sách Cánh diều

Giáo viên môn Toán

Nguyễn Quỳnh Anh

- Có nhiều kinh nghiệm trong công tác Giảng dạy

- Tập trung giảng dạy học sinh khối 6,7,8 theo chương trình GDPT mới

- Phong cách dạy trẻ trung, phù hợp với học sinh

- Đạt giải học sinh giỏi toán các cấp khối lớp THCS

- Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Toán Học - Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng