LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Lớp 8
Lớp học trực tuyến > Lớp 8 > Lớp Toán 8.1 (N8.1)

Lớp Toán 8.1 (N8.1)

Toán

Lớp 8

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Ngày khai giảng: 11-04-2024

Số buổi học: 95

Bài 1: Đa Thức Nhiều Biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 21-07-2024

Bài 2: Đa Thức Nhiều Biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 20-07-2024

Bài 3: Đa Thức Nhiều Biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 18-07-2024

Bài 4: Ôn tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 17-07-2024

Bài 5: Đa Thức Nhiều Biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 16-07-2024

Bài 1: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 14-07-2024

Bài 2: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 13-07-2024

Bài 3: Ôn tập đa thức một biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 11-07-2024

Bài 4: Ôn Tập Đa Thức Một Biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 10-07-2024

Bài 5: Ôn Tập Đa Thức Một Biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 09-07-2024

Bài 6: Ôn tập tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 07-07-2024

Bài 7: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 06-07-2024

Bài 8: Ôn Tập Đa Thức Một Biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 04-07-2024

Bài 9: Ôn Tập Đa Thức Một Biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 02-07-2024

Bài 10: Ôn tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:05:00 02-07-2024

Bài 11: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 30-06-2024

Bài 12: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 29-06-2024

Bài 13: Ôn tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 29-06-2024

Bài 14: Luyện đề

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 27-06-2024

Bài 15: Luyện đề

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 25-06-2024

Bài 16: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 23-06-2024

Bài 17: Ôn tập: Đa thức một biến (nâng cao)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 20-06-2024

Bài 18: Ôn tập: Đa thức một biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 19-06-2024

Bài 19: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 16-06-2024

Bài 20: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:00:00 16-06-2024

Bài 21: Ôn tập: Đa thức một biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 13-06-2024

Bài 22: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 09-06-2024

Bài 23: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:00:00 09-06-2024

Bài 24: Ôn tập: Thống kê và xác suất

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 06-06-2024

Bài 25: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 02-06-2024

Bài 26: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:00:00 02-06-2024

Bài 27: Ôn tập: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 30-05-2024

Bài 28: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 26-05-2024

Bài 29: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:00:00 26-05-2024

Bài 30: Ôn tập: Tỉ lệ thức - Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 23-05-2024

Bài 31: Ôn tập: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 19-05-2024

Bài 32: Ôn tập: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:00:00 19-05-2024

Bài 33: Ôn tập: Các phép tính liên quan đến số hữu tỉ

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 16-05-2024

Bài 1: Ôn tập tổng hợp

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 12-05-2024

Bài 2: Ôn tập tổng hợp kiến thức

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:00:00 12-05-2024

Bài 3: Ôn tập tổng hợp kiến thức

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 09-05-2024

Bài 4: Ôn tập kiểm tra học kì II (buổi 4)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 05-05-2024

Bài 5: Ôn tập kiểm tra học kì II (buổi 3)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 02-05-2024

Bài 6: Ôn tập kiểm tra học kì II (buổi 3)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

19:30:00 25-04-2024

Bài 7: Ôn tập kiểm tra học kì II (buổi 2)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:00:00 21-04-2024

Bài 8: Ôn tập kiểm tra học kì II (buổi 2)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

14:00:00 21-04-2024

Bài 9: Test

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:55:00 15-04-2024

Bài 1: Ôn tập Các đường đồng quy trong tam giác (Buổi 3)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

19:30:00 18-04-2024

Bài 2: Ôn tập Các đường đồng quy trong tam giác

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

14:00:00 14-04-2024

Bài 1: Ôn tập đa thức

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

08:06:00 14-04-2024

Bài 2: Ôn tập các bài toán về đa thức một biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

19:30:00 11-04-2024

Lớp Toán 8.1 (N8.1) theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giáo viên môn Toán

Nguyễn Quỳnh Trang

- Có 10 năm kinh nghiệm trong công tác Giảng dạy GV công tác tại trường THCS Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.

- Nhiều năm ôn luyện thi 9 lên 10, chuyên cam kết điểm số thi vào 10 và đạt hiệu quả cao.

- Phong cách dạy nghiêm túc, trẻ trung, truyền đạt gây hứng thú cho học sinh.

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng