LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Lớp 7
Lớp học trực tuyến > Lớp 7 > Lớp Toán 7.2 (N7.2)

Lớp Toán 7.2 (N7.2)

Toán

Lớp 7

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Ngày khai giảng: 16-04-2024

Số buổi học: 95

Bài 1: Ôn tập trung điểm của đoạn thẳng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

09:30:00 20-07-2024

Bài 2: Ôn tập phân số 6

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 17-07-2024

Bài 3: Ôn tập hình học 6

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

09:30:00 13-07-2024

Bài 4: Ôn tập phân số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 10-07-2024

Bài 5: Ôn Tập Trung điểm đoạn thẳng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

09:30:00 06-07-2024

Bài 6: Ôn Tập Phân Số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 03-07-2024

Bài 7: Ôn tập: Đoạn thẳng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

09:30:00 29-06-2024

Bài 8: Ôn tập: Trung điểm đoạn thẳng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:30:00 28-06-2024

Bài 9: Ôn tập: Phân số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 26-06-2024

Bài 10: Ôn tập: Phân số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 25-06-2024

Bài 11: Ôn tập: Các phép toán với phân số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

09:30:00 23-06-2024

Bài 12: Ôn tập: Đoạn thẳng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:30:00 21-06-2024

Bài 13: Ôn tập: Phân số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 15 Phút

19:30:00 18-06-2024

Bài 14: Ôn tập đề

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 18-06-2024

Bài 15: Ôn tập: Trung điểm của đoạn thẳng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:30:00 14-06-2024

Bài 16: Ôn tập: Các phép tính liên quan đến phân số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 11-06-2024

Bài 17: Ôn tập: Hình học phẳng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:30:00 07-06-2024

Bài 18: Ôn tập: Phân số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 04-06-2024

Bài 1: Ôn tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

09:30:00 02-06-2024

Bài 2: Ôn tập: Đoạn thẳng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:30:00 24-05-2024

Bài 3: Ôn tập: Phân số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 21-05-2024

Bài 4: Ôn tập Phân số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:30:00 17-05-2024

Bài 5: Tổng ôn hình học

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:30:00 10-05-2024

Bài 6: Ôn tập tổng hợp kiến thức

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 07-05-2024

Bài 7: Ôn tập kiểm tra học kỳ 2

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:30:00 03-05-2024

Bài 1: Ôn tập đoạn thẳng (buổi 1)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:30:00 26-04-2024

Bài 1: Ôn tập Phân số (Buổi 1)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 22-04-2024

Bài 1: Luyện tập xác suất (buổi 2)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

08:30:00 19-04-2024

Bài 2: Luyện tập xác suất (buổi 1)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

19:30:00 16-04-2024

Lớp Toán 7.2 (N7.2)

Giáo viên môn Toán

Nguyễn Quỳnh Trang

- Có 10 năm kinh nghiệm trong công tác Giảng dạy GV công tác tại trường THCS Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.

- Nhiều năm ôn luyện thi 9 lên 10, chuyên cam kết điểm số thi vào 10 và đạt hiệu quả cao.

- Phong cách dạy nghiêm túc, trẻ trung, truyền đạt gây hứng thú cho học sinh.

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng