LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Lớp 6
Lớp học trực tuyến > Lớp 6 > Lớp Anh 6.1 (A6.1)

Lớp Anh 6.1 (A6.1)

Tiếng Anh

Lớp 6

Giáo viên: Lê Hoàng Quỳnh Anh

Ngày khai giảng: 24-06-2024

Số buổi học: 96

Bài 1: Unit1: Lesson2

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 18-07-2024

Bài 2: Unit1: Lesson1

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 16-07-2024

Bài 1: Luyện tập chung

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 11-07-2024

Bài 2: Luyện tập chung

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 09-07-2024

Bài 3: Review Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 04-07-2024

Bài 4: Review Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 02-07-2024

Bài 5: Review Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 27-06-2024

Bài 6: Review Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 25-06-2024

Lớp Anh 6

Giáo viên môn Toán

Lê Hoàng Quỳnh Anh

- Có nhiều kinh nghiệm trong công tác Giảng dạy

- Tập trung giảng dạy học sinh khối 6,7,8 theo chương trình GDPT mới

- Phong cách dạy trẻ trung, phù hợp với học sinh

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng