LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Lớp 8

Lớp học trực tuyến > Lớp 8 > Lớp Anh 8 (A8)

Lớp Anh 8 (A8)

Tiếng Anh

Lớp 8

Giáo viên: Lê Hoàng Quỳnh Anh

Ngày khai giảng: 15-04-2024

Số buổi học: 95

Bài 1: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 19-06-2024

Bài 2: Review Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 17-06-2024

Bài 3: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 12-06-2024

Bài 4: Preview Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 10-06-2024

Bài 5: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 05-06-2024

Bài 6: Chuyên đề 2: Present continuous

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 03-06-2024

Bài 7: Review Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 29-05-2024

Bài 8: Review Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 27-05-2024

Bài 9: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 22-05-2024

Bài 1: Ôn tập kiểm tra học kì II

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 10-05-2024

Bài 2: Ôn tập kiểm tra học kì II

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 08-05-2024

Bài 3: Review Unit 7-Unit 12

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 06-05-2024

Bài 1: REVIEW Unit12

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 24-04-2024

Bài 2: Review Unit 7-12

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 22-04-2024

Bài 1: Unit 12: Robots ( L1: Vocabulary)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 15-04-2024

Lớp Anh 8 (A8)

Giáo viên môn Toán

Lê Hoàng Quỳnh Anh

- Có nhiều kinh nghiệm trong công tác Giảng dạy

- Tập trung giảng dạy học sinh khối 6,7,8 theo chương trình GDPT mới

- Phong cách dạy trẻ trung, phù hợp với học sinh

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng