LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Lớp 9

Lớp học trực tuyến > Lớp 9 > Lớp Anh 9.1 (A9.1)

Lớp Anh 9.1 (A9.1)

Tiếng Anh

Lớp 9

Giáo viên: Lê Hoàng Quỳnh Anh

Ngày khai giảng: 09-04-2024

Số buổi học: 95

Bài 1: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 20-06-2024

Bài 2: Review Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 18-06-2024

Bài 3: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 13-06-2024

Bài 4: Preview Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 11-06-2024

Bài 5: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 06-06-2024

Bài 6: Chuyên đề 2: Present continuous

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 04-06-2024

Bài 7: Review Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 30-05-2024

Bài 8: Review Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 28-05-2024

Bài 9: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 23-05-2024

Bài 10: Chuyên đề 1: Present simple tense

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 21-05-2024

Bài 11: Revision (Unit 7- 12)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 16-05-2024

Bài 12: Revision (Unit 1-6)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 14-05-2024

Bài 1: Tổng ôn kiến thức lớp 8

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 09-05-2024

Bài 2: Review Unit 7-Unit 12

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 07-05-2024

Bài 3: Ôn tập kiểm tra học kì II

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 02-05-2024

Bài 1: REVIEW Unit12

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 25-04-2024

Bài 2: Unit 12: Life on other planets ( Grammar)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 23-04-2024

Bài 3: Unit 12: Life on other planets ( Grammar)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

19:30:00 18-04-2024

Bài 4: Unit 12: Life on other planets ( Vocabulary)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

19:30:00 16-04-2024

Bài 1: Chữa bài kiểm tra trọng âm (Buổi 2)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

19:30:00 11-04-2024

Bài 2: Chữa bài kiểm tra trọng âm (Buổi 1)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

07:26:33 10-04-2024

Lớp Anh 9.1 (A9.1)

Giáo viên môn Toán

Lê Hoàng Quỳnh Anh

- Có nhiều kinh nghiệm trong công tác Giảng dạy

- Tập trung giảng dạy học sinh khối 6,7,8 theo chương trình GDPT mới

- Phong cách dạy trẻ trung, phù hợp với học sinh

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng