LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Lớp 7

Lớp học trực tuyến > Lớp 7 > Lớp Anh 7 (A7)

Lớp Anh 7 (A7)

Tiếng Anh

Lớp 7

Giáo viên: Lê Hoàng Quỳnh Anh

Ngày khai giảng: 09-04-2024

Số buổi học: 95

Bài 1: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 22-06-2024

Bài 2: Review Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 19-06-2024

Bài 3: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 15-06-2024

Bài 4: Preview Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 12-06-2024

Bài 5: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 08-06-2024

Bài 6: Chuyên đề 2: Present continuous

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 05-06-2024

Bài 7: Review Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 01-06-2024

Bài 8: Review Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 29-05-2024

Bài 9: Review Unit 7-12

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 25-05-2024

Bài 10: Review Unit 7-12

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 22-05-2024

Bài 11: Review Unit 7-12

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 18-05-2024

Bài 12: Review Unit

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 15-05-2024

Bài 1: Tổng ôn kiến thức lớp 6

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 11-05-2024

Bài 2: Review Unit 7-Unit 12

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 08-05-2024

Bài 3: Ôn tập kiểm tra học kì II

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 04-05-2024

Bài 1: REVIEW Unit12

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 27-04-2024

Bài 2: Unit 12: Robots ( L2: Grammar)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 24-04-2024

Bài 3: Unit 12: Robots ( L2: Grammar)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

18:00:00 20-04-2024

Bài 4: Unit 12: Robots ( L1: Vocabulary)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

18:00:00 17-04-2024

Bài 1: Review unit11: our greener world

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 300 Phút

18:00:00 13-04-2024

Lớp Anh 7 (A7)

Giáo viên môn Toán

Lê Hoàng Quỳnh Anh

- Có nhiều kinh nghiệm trong công tác Giảng dạy

- Tập trung giảng dạy học sinh khối 6,7,8 theo chương trình GDPT mới

- Phong cách dạy trẻ trung, phù hợp với học sinh

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng