LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Lớp 8

Lớp học trực tuyến > Lớp 8 > Lớp Văn 8.1 (V8.1)

Lớp Văn 8.1 (V8.1)

Ngữ Văn

Lớp 8

Giáo viên: Phương Quỳnh

Ngày khai giảng: 09-04-2024

Số buổi học: 95

Bài 1: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 22-06-2024

Bài 2: Ôn tập: Văn bản

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 18-06-2024

Bài 3: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 15-06-2024

Bài 4: Ôn tập: Văn bản nghị luận

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 11-06-2024

Bài 5: Ôn tập: Từ và câu

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 08-06-2024

Bài 6: Ôn tập: Văn bản

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 04-06-2024

Bài 7: Ôn tập: Từ và câu

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 01-06-2024

Bài 8: Ôn tập văn bản

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 28-05-2024

Bài 9: Thực hành Tiếng Việt : Biện pháp tu từ từ vựng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 25-05-2024

Bài 10: Ôn tập về thể loại Truyện

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 22-05-2024

Bài 11: Ôn tập về thể loại Truyện

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 21-05-2024

Bài 12: Thực hành Tiếng Việt : Biện pháp tu từ từ vựng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 18-05-2024

Bài 13: Ôn tập về thể loại Truyện

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 15-05-2024

Bài 14: Ôn tập về thể loại Truyện

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 14-05-2024

Bài 1: Tổng ôn kiến thức lớp 7

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 11-05-2024

Bài 2: Ôn tập kiểm tra học kì II

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 08-05-2024

Bài 3: Ôn tập kiểm tra học kì II (buổi 3)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 07-05-2024

Bài 4: Ôn tập kiểm tra học kì II

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 04-05-2024

Bài 5: Ôn tập cuối học kì II ( Văn bản thông tin )

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 27-04-2024

Bài 6: Ôn tập cuối học kì II ( Văn nghị luận )

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 24-04-2024

Bài 7: Ôn tập cuối học kì II ( Văn nghị luận )

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 23-04-2024

Bài 1: Tìm hiểu về Văn bản thông tin

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

18:00:00 17-04-2024

Bài 2: Tìm hiểu về Văn bản thông tin

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

19:30:00 16-04-2024

Bài 1: Luyện đề Đọc hiểu : Biến đổi khí hậu

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

18:00:00 20-04-2024

Bài 2: Thực hành luyện đề

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

18:00:00 13-04-2024

Bài 3: Nghị luận về một hiện tượng trong đời sống (Ý kiến phản đối)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

18:00:00 10-04-2024

Bài 4: Nghị luận về một hiện tượng trong đời sống (Ý kiến phản đối)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

19:30:00 09-04-2024

Lớp Văn 8.1 (V8.1)

Giáo viên môn Toán

Phương Quỳnh

- Có kinh nghiệm trong dạy học các khối lớp 6,7,8

- Luyện đề, ôn thi cho các học sinh đạt kết quả cao

- Phong cách dạy trẻ trung, phù hợp với chương trình GDPT mới

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng