LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Lớp 7

Lớp học trực tuyến > Lớp 7 > Lớp Văn 7.1 (V7.1)

Lớp Văn 7.1 (V7.1)

Ngữ Văn

Lớp 7

Giáo viên: Vương Ngọc Hà

Ngày khai giảng: 12-04-2024

Số buổi học: 95

Bài 1: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 23-06-2024

Bài 2: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 21-06-2024

Bài 3: Ôn tập: Truyện truyền thuyết

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 17-06-2024

Bài 4: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 16-06-2024

Bài 5: Luyện tập

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 14-06-2024

Bài 6: Ôn tập: Văn bản nghị luận

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 10-06-2024

Bài 7: Luyện kĩ năng đọc + viết

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 09-06-2024

Bài 8: Luyện kĩ năng đọc + viết

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 07-06-2024

Bài 9: Luyện kĩ năng đọc + viết

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 03-06-2024

Bài 10: Ôn tập chương trình lớp 6

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 02-06-2024

Bài 11: Ôn tập chương trình lớp 6

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 31-05-2024

Bài 12: Ôn tập chương trình lớp 6

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 27-05-2024

Bài 13: Ôn tập văn bản

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 26-05-2024

Bài 14: Ôn tập: Truyện cổ tích

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 24-05-2024

Bài 15: Ôn tập: Truyện truyền thuyết

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 20-05-2024

Bài 16: Ôn tập văn bản

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 19-05-2024

Bài 17: Ôn tập tiếng việt

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 17-05-2024

Bài 18: Ôn tập văn bản

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 13-05-2024

Bài 1: Ôn tập kiểm tra học kì 2

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 12-05-2024

Bài 2: Ôn tập kiểm tra học kì 2

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 10-05-2024

Bài 3: Khảo sát chất lượng cuối kì II (Buổi 5)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 06-05-2024

Bài 4: Khảo sát chất lượng cuối kì II (Buổi 4)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 05-05-2024

Bài 5: Khảo sát chất lượng cuối kì II (Buổi 3)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 03-05-2024

Bài 6: Ôn tập kiểm tra học kì II (Buổi 2)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 26-04-2024

Bài 7: Ôn tập kiểm tra học kì II (Buổi 1)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 22-04-2024

Bài 1: Luyện kĩ năng đọc + viết: đọc truyện ngắn + viết văn tả cảnh sinh hoạt

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

19:30:00 21-04-2024

Bài 2: Luyện kĩ năng đọc + viết: Câu chuyện về hai hạt lúa + viết văn tự sự

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

18:00:00 19-04-2024

Bài 3: Luyện kĩ năng đọc + viết: Dặn mẹ - Đỗ Nhật Nam + viết văn trình bày ý kiến cá nhân

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

18:00:00 15-04-2024

Bài 4: Đọc hiểu văn bản: Câu chuyện về hai hạt lúa + Viết văn tự sự

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

19:30:00 14-04-2024

Bài 5: Đọc hiểu văn bản: Con nghĩ đi mẹ không biết (Thu Hà) + Viết văn tả cảnh sinh hoạt

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

18:00:00 12-04-2024

Lớp Văn 7.1 (V7.1)

Giáo viên môn Toán

Vương Ngọc Hà

5 năm kinh nghiệm giảng dạy khối THCS và THPT

Chuyên ôn thi và luyện kỹ năng học Văn sáng tạo.

Giáo viên công tác tại Trường THPT Khoa học Giáo dục

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng