LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Lớp 9

Lớp học trực tuyến > Lớp 9 > Lớp Toán 9.2 (N9.2)

Lớp Toán 9.2 (N9.2)

Toán

Lớp 9

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Anh

Ngày khai giảng: 10-04-2024

Số buổi học: 95

Bài 1: Ôn tập: Thống kê và xác suất

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 26-06-2024

Bài 2: Ôn tập: Tam giác đồng dạng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 22-06-2024

Bài 3: Ôn tập: Tam giác đồng dạng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 22-06-2024

Bài 4: Ôn tập: Phương trình bậc nhất một ẩn và các bài toán liên quan

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 19-06-2024

Bài 5: Ôn tập: Tam giác đồng dạng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 15-06-2024

Bài 6: Ôn tập: Tam giác đồng dạng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 15-06-2024

Bài 7: Ôn tập: Phương trình bậc nhất một ẩn và các bài toán liên quan

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 12-06-2024

Bài 8: Ôn tập: Định lý Thales

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 08-06-2024

Bài 9: Ôn tập: Định lý Thales

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 08-06-2024

Bài 10: Ôn tập: Thống kê và xác suất

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 05-06-2024

Bài 11: Ôn tập Hình học

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 01-06-2024

Bài 12: Ôn tập hình học

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 01-06-2024

Bài 13: Ôn tập Đại số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 29-05-2024

Bài 14: Đề thi khảo sát chất lượng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 25-05-2024

Bài 15: Ôn tập: Hình học không gian

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 25-05-2024

Bài 16: Ôn tập: Phân thức đại số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 22-05-2024

Bài 17: Ôn tập kiến thức học kì 2

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 18-05-2024

Bài 18: Ôn tập: Tứ giác

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 18-05-2024

Bài 19: Ôn tập: Đa thức

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 15-05-2024

Bài 1: Ôn tập tam giác đồng dạng và hình khối thực tiễn

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 24-04-2024

Bài 2: Ôn tập tam giác đồng dạng và hình khối trong thực tiễn ( buổi 4)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:04:00 20-04-2024

Bài 3: Ôn tập tam giác đồng dạng và hình khối trong thực tiễn ( buổi 4)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

18:00:00 20-04-2024

Bài 1: Ôn tập kiểm tra học kì 2

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 11-05-2024

Bài 2: Ôn tập kiểm tra học kì II

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 11-05-2024

Bài 3: Ôn tập hàm số bậc nhất

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 08-05-2024

Bài 4: Đề thi khảo sát chất lượng cuối kì 2 (buổi 3)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 04-05-2024

Bài 5: Ôn tập kiểm tra học kì II (buổi 3)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 04-05-2024

Bài 6: Đề thi khảo sát chất lượng cuối kì 2 (buổi 2)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 27-04-2024

Bài 7: Đề thi khảo sát chất lượng cuối kì 2 (buổi 2)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 27-04-2024

Bài 8: Đề thi khảo sát chất lượng cuối kì 2

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

18:00:00 17-04-2024

Bài 1: Ôn tập về hàm số bậc nhất và hệ số góc

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

14:00:00 13-04-2024

Bài 2: Ôn tập tiếp về hàm số bậc nhất và hệ số góc

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

18:00:00 13-04-2024

Bài 1: Ôn tập giải toán bằng cách lập phương trình

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

18:00:00 10-04-2024

Lớp Toán 9.2 (N9.2) theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giáo viên môn Toán

Nguyễn Quỳnh Anh

- Có nhiều kinh nghiệm trong công tác Giảng dạy

- Tập trung giảng dạy học sinh khối 6,7,8 theo chương trình GDPT mới

- Phong cách dạy trẻ trung, phù hợp với học sinh

- Đạt giải học sinh giỏi toán các cấp khối lớp THCS

- Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Toán Học - Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng