LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Lớp 9

Lớp học trực tuyến > Lớp 9 > Lớp Toán 9.1 (N9.1)

Lớp Toán 9.1 (N9.1)

Toán

Lớp 9

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Ngày khai giảng: 09-04-2024

Số buổi học: 95

Bài 1: Ôn tập: Thống kê và xác suất

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 25-06-2024

Bài 2: Ôn tập: Tam giác đồng dạng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 21-06-2024

Bài 3: Ôn tập: Phương trình bậc nhất một ẩn và các bài toán liên quan

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 18-06-2024

Bài 4: Ôn tập: Tam giác đồng dạng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 14-06-2024

Bài 5: Ôn tập: Phương trình bậc nhất một ẩn và các bài toán liên quan

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 11-06-2024

Bài 6: Ôn tập: Định lý Thales

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 07-06-2024

Bài 7: Ôn tập: Thống kê và xác suất

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 04-06-2024

Bài 8: Ôn tập hình học 8 nâng cao

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 31-05-2024

Bài 9: Ôn tập Đại số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 28-05-2024

Bài 10: Ôn tập: Hình học không gian

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 24-05-2024

Bài 11: Ôn tập: Phân thức đại số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 21-05-2024

Bài 12: Ôn tập: Tứ giác

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 17-05-2024

Bài 13: Ôn tập: Đa thức

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 14-05-2024

Bài 1: Bồi dưỡng kiến thức nâng cao toán 8

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 10-05-2024

Bài 2: Ôn tập kiểm tra học kì II

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

09:35:00 08-05-2024

Bài 3: Ôn tập kiểm tra học kì II (buổi 4)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 07-05-2024

Bài 4: Ôn tập kiểm tra học kì II

Giá: 120 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

09:30:00 05-05-2024

Bài 5: Ôn tập kiểm tra học kì II (buổi 3)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 03-05-2024

Bài 6: Ôn tập kiểm tra học kì II (Buổi 2)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 26-04-2024

Bài 7: Ôn tập kiểm tra học kì II (buổi 2)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

13:00:00 25-04-2024

Bài 8: Ôn tập kiểm tra học kì II (Buổi 1)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

18:00:00 23-04-2024

Bài 1: Ôn tập tam giác đồng dạng (buổi 4)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

09:30:00 21-04-2024

Bài 2: Ôn tập tam giác đồng dạng (buổi 4)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

18:00:00 19-04-2024

Bài 3: Test tối 12/4

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 300 Phút

18:40:00 12-04-2024

Bài 4: Test

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 300 Phút

18:40:00 12-04-2024

Bài 5: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

18:00:00 12-04-2024

Bài 1: Ôn tập Phương trình bậc nhất một ẩn (buổi 3)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

18:00:00 16-04-2024

Bài 2: Nhắc lại về phương trình bậc nhất một ẩn

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

18:00:00 09-04-2024

Lớp Toán 9.1 (N9.1) theo bộ sách Cánh diều

Giáo viên môn Toán

Nguyễn Quỳnh Trang

- Có 10 năm kinh nghiệm trong công tác Giảng dạy GV công tác tại trường THCS Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.

- Nhiều năm ôn luyện thi 9 lên 10, chuyên cam kết điểm số thi vào 10 và đạt hiệu quả cao.

- Phong cách dạy nghiêm túc, trẻ trung, truyền đạt gây hứng thú cho học sinh.

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng