LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Lớp 8

Lớp học trực tuyến > Lớp 8 > Lớp Toán 8.1 (N8.1)

Lớp Toán 8.1 (N8.1)

Toán

Lớp 8

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Ngày khai giảng: 11-04-2024

Số buổi học: 95

Bài 1: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 23-06-2024

Bài 2: Ôn tập: Đa thức một biến (nâng cao)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 20-06-2024

Bài 3: Ôn tập: Đa thức một biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 19-06-2024

Bài 4: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 16-06-2024

Bài 5: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:00:00 16-06-2024

Bài 6: Ôn tập: Đa thức một biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 13-06-2024

Bài 7: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 09-06-2024

Bài 8: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:00:00 09-06-2024

Bài 9: Ôn tập: Thống kê và xác suất

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 06-06-2024

Bài 10: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 02-06-2024

Bài 11: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:00:00 02-06-2024

Bài 12: Ôn tập: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 30-05-2024

Bài 13: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 26-05-2024

Bài 14: Ôn tập: Tam giác bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:00:00 26-05-2024

Bài 15: Ôn tập: Tỉ lệ thức - Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 23-05-2024

Bài 16: Ôn tập: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 19-05-2024

Bài 17: Ôn tập: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:00:00 19-05-2024

Bài 18: Ôn tập: Các phép tính liên quan đến số hữu tỉ

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 16-05-2024

Bài 19: Ôn tập

Giá: coin_novateen

Thời lượng: Phút

16:25:20 22-06-2024

Bài 20: Ôn tập

Giá: coin_novateen

Thời lượng: Phút

16:25:20 22-06-2024

Bài 1: Ôn tập tổng hợp

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 12-05-2024

Bài 2: Ôn tập tổng hợp kiến thức

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:00:00 12-05-2024

Bài 3: Ôn tập tổng hợp kiến thức

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 09-05-2024

Bài 4: Ôn tập kiểm tra học kì II (buổi 4)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 05-05-2024

Bài 5: Ôn tập kiểm tra học kì II (buổi 3)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 02-05-2024

Bài 6: Ôn tập kiểm tra học kì II (buổi 3)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

19:30:00 25-04-2024

Bài 7: Ôn tập kiểm tra học kì II (buổi 2)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

08:00:00 21-04-2024

Bài 8: Ôn tập kiểm tra học kì II (buổi 2)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

14:00:00 21-04-2024

Bài 9: Test

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:55:00 15-04-2024

Bài 1: Ôn tập Các đường đồng quy trong tam giác (Buổi 3)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

19:30:00 18-04-2024

Bài 2: Ôn tập Các đường đồng quy trong tam giác

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

14:00:00 14-04-2024

Bài 1: Ôn tập đa thức

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

08:06:00 14-04-2024

Bài 2: Ôn tập các bài toán về đa thức một biến

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

19:30:00 11-04-2024

Lớp Toán 8.1 (N8.1) theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giáo viên môn Toán

Nguyễn Quỳnh Trang

- Có 10 năm kinh nghiệm trong công tác Giảng dạy GV công tác tại trường THCS Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.

- Nhiều năm ôn luyện thi 9 lên 10, chuyên cam kết điểm số thi vào 10 và đạt hiệu quả cao.

- Phong cách dạy nghiêm túc, trẻ trung, truyền đạt gây hứng thú cho học sinh.

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng