LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Lớp 7

Lớp học trực tuyến > Lớp 7 > Lớp Toán 7.1 (N7.1)

Lớp Toán 7.1 (N7.1)

Toán

Lớp 7

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Anh

Ngày khai giảng: 09-04-2024

Số buổi học: 95

Bài 1: Ôn tập: Đoạn thẳng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 20-06-2024

Bài 2: Ôn tập: Hai bài toán với phân số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 18-06-2024

Bài 3: Ôn tập: Trung điểm của đoạn thẳng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 13-06-2024

Bài 4: Ôn tập: Các phép toán liên quan đến phân số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 10-06-2024

Bài 5: Ôn tập: Hình học phẳng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 06-06-2024

Bài 6: Ôn tập: Thống kê và xác suất

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 04-06-2024

Bài 7: Ôn tập: Góc

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 30-05-2024

Bài 8: Ôn tập: Các phép tính liên quan đến phân số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 28-05-2024

Bài 9: Ôn tập: Góc

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 23-05-2024

Bài 10: Ôn tập: Phân số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 21-05-2024

Bài 11: Ôn tập: Đoạn thẳng - Đường thẳng

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 16-05-2024

Bài 12: Ôn tập: Các phép tính liên quan đến phân số

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 14-05-2024

Bài 1: Ôn tập bài tập nâng cao

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 09-05-2024

Bài 2: Ôn tập số đo góc

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 07-05-2024

Bài 3: Khảo sát chất lượng cuối kì II (Buổi 3)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 02-05-2024

Bài 4: Ôn tập một số bài toán nâng cao ôn thi cuối kì 2 (buổi 1)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 25-04-2024

Bài 5: Đề thi khảo sát chất lượng cuối học kì 2 (buổi 1)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

19:30:00 23-04-2024

Bài 1: Ôn tập số đo góc ( buổi 1)

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

19:30:00 18-04-2024

Bài 2: Số đo góc

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

19:30:00 11-04-2024

Bài 1: Xác suất thực nghiệm

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 200 Phút

19:30:00 16-04-2024

Bài 2: Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi

Giá: 100 coin_novateen

Thời lượng: 90 Phút

19:30:00 09-04-2024

Lớp Toán 7.1 (N7.1)

Giáo viên môn Toán

Nguyễn Quỳnh Anh

- Có nhiều kinh nghiệm trong công tác Giảng dạy

- Tập trung giảng dạy học sinh khối 6,7,8 theo chương trình GDPT mới

- Phong cách dạy trẻ trung, phù hợp với học sinh

- Đạt giải học sinh giỏi toán các cấp khối lớp THCS

- Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Toán Học - Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng