LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Lớp 8

Lớp học trực tuyến > Lớp 9 > Lớp chuyên đề môn Toán

Lớp chuyên đề môn Toán

Toán

Lớp 9

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Anh

Ngày khai giảng: 06-05-2024

Số buổi học: 96

Bài 1: Luyện đề

Giá: 0 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 23-06-2024

Bài 2: Ôn tập: Tam giác đồng dạng

Giá: 0 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 21-06-2024

Bài 3: Ôn tập: Phương trình bậc nhất một ẩn

Giá: 0 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 16-06-2024

Bài 4: Ôn tập: Tam giác đồng dạng (Nâng cao)

Giá: 0 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 14-06-2024

Bài 5: Ôn tập: Hình đồng dạng

Giá: 0 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 13-06-2024

Bài 6: Ôn tập: Bài toán rút gọn

Giá: 0 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 09-06-2024

Bài 7: Phương trình bậc nhất một ẩn

Giá: 0 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 07-06-2024

Bài 8: Ôn tập: Phương trình bậc nhất một ẩn

Giá: 0 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 06-06-2024

Bài 1: Ôn tập (tiếp)

Giá: 0 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 02-06-2024

Bài 2: Ôn tập: Rút gọn

Giá: 0 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 31-05-2024

Bài 1: Phương trình bậc nhất một ẩn

Giá: 0 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 26-05-2024

Bài 2: Ôn tập phương trình

Giá: 0 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 24-05-2024

Bài 1: Ôn tập kiến thức

Giá: 0 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 19-05-2024

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Giá: 0 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

15:30:00 17-05-2024

Bài 3: Tam giác đồng dạng

Giá: 0 coin_novateen

Thời lượng: 120 Phút

14:00:00 12-05-2024

Lớp chuyên đề môn Toán

Giáo viên môn Toán

Nguyễn Quỳnh Anh

- Có nhiều kinh nghiệm trong công tác Giảng dạy

- Tập trung giảng dạy học sinh khối 6,7,8 theo chương trình GDPT mới

- Phong cách dạy trẻ trung, phù hợp với học sinh

- Đạt giải học sinh giỏi toán các cấp khối lớp THCS

- Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Toán Học - Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng