NẠP TỐI THIỂU 200K

Số tiền :

VND

GÓI THÀNH VIÊN

BẠC

1.000.000 VNĐ

 • 1000 xu
 • Không giới hạn số lần làm bài
 • Tham gia nhiều lớp học trực tuyến nếu đủ xu
 • Ưu đãi 10% còn 900.000

VÀNG

3.000.000 VNĐ

 • 3000 xu
 • Không giới hạn số lần làm bài
 • Tham gia nhiều lớp học trực tuyến nếu đủ xu
 • Ưu đãi 15% còn 2.550.000

KIM CƯƠNG

5.000.000 VNĐ

 • 5000 xu
 • Không giới hạn số lần làm bài
 • Tham gia nhiều lớp học trực tuyến nếu đủ xu
 • Ưu đãi 20% còn 4.000.000

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng