LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - Lớp 7

Chọn các Lớp Học Trực Tuyến đang có lộ trình phù hợp với bạn nhé !!

Toán

Lớp 7

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

09:30:00 23-06-2024

  • Nội dung: Ôn tập: Các phép toán với phân số

Sĩ số: 15

Toán

Lớp 7

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

14:00:00 23-06-2024

  • Nội dung: Ôn tập kiến thức lớp 6

Sĩ số: 15

Toán

Lớp 7

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

08:00:00 23-06-2024

  • Nội dung: Ôn tập: Đoạn thẳng

Sĩ số: 15

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng