Đề thi trắc nghiệm môn Sử – Liên xô và các nước Đông Âu

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Sử vào lớp 10

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2019, Bộ Giáo dục – Đào tạo quyết thi môn thi thứ 4 là môn Sử. Đây là một môn rất khoai bởi các teen phải vừa nhớ chính xác ngày tháng xảy ra sự kiện. Lại phải nhớ dữ liệu về các con số thống kê. Để giúp các Teen dễ dàng ôn luyện thi vào lớp 10, NovaTeen giới thiệu bộ đề thi trắc nghiệm môn Sử với bài mở đầu: Liên Xô và các nước đông âu từ sau năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ 20.

Đề thi trắc nghiệm môn Sử – Liên xô và các nước Đông Âu sau năm 1945

Câu 1. Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu để xây dựng lại đất nước ?

a. Những thành tựu từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh.

b. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới.

c. Tính ưu việt của CNXH và nhiệt tình của nhân dân sau ngày chiến thắng.

d. Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú.

Liên xô khôi phục đất nước sau chiến tranh
Liên xô khôi phục đất nước sau chiến tranh

Câu 2.Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh?

a. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử .

b. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.

c. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.

d. Đến thập kỉ 60 (thế kỉ XX), Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ).

Liên xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào vũ trụ năm 1957
Liên xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào vũ trụ năm 1957

Câu 3.Trong quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX), số liệu nào sau đây có ý nghĩa nhất ?

a. Nếu năm 1950, Liên Xô sản xuất được 27,3 triệu tấn thép thì đến năm 1970 sản xuất được115,9 triệu tấn.

b. Năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô tăng 73% so với trước chiến tranh.

c. Từ năm 1951 đến 1973, mức tăng trưởng của Liên Xô hàng năm đạt 9,6%.

d. Từ giữa thập niên 70, sản xuất công nghiệp của Liên Xô đạt khoảng 20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.

Câu 4. Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới hai chú trọng vào:

a. Phát triển nền công nghiệp nhẹ.

b. Phát triển nền công nghiệp truyền thống.

c. Phát triển kinh tế công-nông- thương nghiệp.

d. Phát triển công nghiệp nặng.

Câu 5. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đạt được thành tựu cơ bản gì

a. Thế cân bằng về sức mạnh kinh tế.

b. Thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh về hạt nhân nói riêng

c.Thế cân bằng về sức mạnh quốc phòng.

d. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 6. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc khôi phục và phát triển kinh tế nông nghiệp của Liên Xô được tiến hành trên cơ sở nào ?

a. Sự quan tâm đến lợi ích vật chất đối với người dân.

b. Những thành tựu của công nghiệp.

c. Các biện pháp hành chính.

d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu7 . Trong tiến trình Chiến tranh thế giới thứ hai Hồng quân Liên Xô tiến vào các nước Đông Âu nhằm mục đích gì ?

a. Xâm lược các nước này.

b. Tạo điều kiện cho nhân dân các nước này đứng dậy khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập chế độ tư bản.

c. Tạo điều kiện cho nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập chế độ dân chủ nhân dân.

d. b và c đều đúng.

Câu 8 . Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 thế kỉ XX là gì ?

a. Muốn làm bạn với tất cả các nước.

b. Chỉ quan hệ với các nước lớn.

c. Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.

d. Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 9. Nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu là gì ?

a. Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, ban hành các quyền tự do dân chủ.

b. Tiến hành cải cách ruộng đất.

c. Quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản.

d. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 10. Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu đã làm gì để xóa bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân ?

a. Triệt phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động.

b. Cải cách ruộng đất.

c. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản.

d. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

Câu 11. Lý do nào là chủ yếu nhất để chứng minh sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân các nước Đông Âu có ý nghĩa quốc tế ?

a. Cải thiện một bước đời sống nhân dân.

b. Thực hiện một số quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

c. Tạo điều kiện để Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội.

d. Tăng cường sức mạnh bảo vệ hòa bình thế giới và góp phần hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa từ năm 1949.

Câu 12. Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã làm gì ?

a. Tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa.

b. Tiến lên chế độ tư bản chủ nghĩa.

c. Một số nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, một số nước tiến lên tư bản chủ nghĩa.

d. Một số nước thực hiện chế độ trung lập.

Câu 13. Chỗ dựa chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu là:

a. Thành quả của cách mạng dân chủ nhân dân (1946 -1949) và nhiệt tình của nhân dân.

b. Sự hoạt động và hợp tác của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

c. Sự giúp đỡ của Liên Xô.

d. Sự hợp tác giữa các nước Đông Âu.

Câu 14. Mục đích của việc thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế là gì ?

a. Cần có sự hợp tác nhiều bên.

b. Sự phân công và chuyên môn hóa trong sản xuất giữa các nước XHCN nhằm nâng cao năng suất lao động và xóa bỏ tình trạng chênh lệch về trình độ.

c. Tăng thêm sức mạnh trong việc đối phó với chính sách bao vây kinh tế của các nước Phương Tây.

d. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 15. Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vác- sa-va mang tính chất:

a. Một tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở châu Âu.

b. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.

c. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCNở châu Âu .

d. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.

Trên đây là bài 1 – đề thi trắc nghiệm môn Sử. Hi vọng rằng qua đề thi này các em chăm chỉ luyện tập. Từ đó có thêm kiến thức vững chắc về môn Sử để thi vào lớp 10 đạt kết quả cao.

Trong bài lần tới, NovaTeen sẽ tiếp tục giới thiệu đề thi trắc nghiệm môn Sử với chủ đề: Liên xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 1970 đến đầu những năm 90 của thế kỷ 20.

Mọi thắc mắc của quý phụ huynh và học sinh xin liên hệ

Trung tâm Dạy tốt NovaTeen số 22A – Thành Công – Ba Đình – Hà Nội.

Hotline: 098-442-3335

Email: novaedu.vn@gmail.com

Fanpage: Novateenthivao10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *