Dạng bài tập toán lớp 9 thi vào 10 – Rút gọn biểu thức

Dạng bài toán lớp 9 hay thi vào lớp 10

Dạng bài tập toán lớp 9 rút gọn biểu thức là câu hỏi hay sử dụng trong các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của bất cứ trường THPT nào. Các em muốn thi đỗ vào lớp 10 cần phải hiểu và làm được hết các dạng bài toán này. Các dạng bài này thường là rút gọn biểu thức, cho biểu thức rồi tìm điều kiện hoặc giải phương trình…. Novateen giới thiệu các dạng đề rút gọn biểu thức Toán lớp 9 để các em luyện đề. Từ đó giúp các bạn hệ thống, củng cố kiến thức môn Toán lớp 9.  chuẩn bị tốt nhất cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới.

Dạng rút gọn biểu thức – Dạng bài tập toán lớp 9 hay thi vào lớp 10

Dạng bài toán lớp 9 hay thi vào lớp 10
Dạng bài toán lớp 9 hay thi vào lớp 10

Câu số 1: Cho biểu thức:

Rút gọn biểu thức

1) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa .

2) Rút gọn biểu thức A .

3) Giải phương trình theo x khi A = -2 .

Câu số 2: Rút gọn các biểu thức sau:

Rút gọn biểu thức

Câu số 3: Cho biểu thức sau

Rút gọn biểu thức - dạng bài toán hay thi vào 10

 1. Rút gọn biểu thức A
 2. Chứng minh rằng 0 ≤ C < 1

Câu số 4: Cho biểu thức sau

Rút gọn biểu thức - đề hay thi vào lớp 10

 1. Biểu thức A xác định với giá trị nào của a?
 2. Rút gọn lại biểu thức
 3. Những giá trị nào của a thì biểu thức A có giá trị nguyên.

Câu số 5: Cho biểu thức sau

Rút gọn biểu thức - đề hay thi vào lớp 10

 1. Tìm điều kiện của x để T có
 2. Rút gọn biểu thức T
 3. Tìm giá trị nguyên của x để T có giá trị nguyên

Câu số 6: Cho biểu thức

Rút gọn biểu thức - đề hay thi vào lớp 10

 1. Rút gọn biểu thức A
 2. Tìm giá trị nguyên của x để A cũng có giá trị nguyên
 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của A và giá trị nhỏ nhất của x

Câu số 7: Cho biểu thức sau

Rút gọn biểu thức - đề hay thi vào lớp 10

 1. Rút gọn biểu thức P
 2. Tìm giá trị của biểu thức P khi a = 3 + 2√2
 3. Tìm các giá trị của biểu thức  P sao cho P < 0

Câu 6: Cho biểu thức sau

Rút gọn biểu thức - đề hay thi vào lớp 10

 1. Tìm điều kiện giá trị của x để biểu thức T có nghĩa
 2. Rút gọn biểu thức T
 3. Tìm các giá trị của x để T = 6/5

Câu 9: Cho biểu thức

Dạng bài tập toán lớp 9 đề hay thi vào lớp 10
Dạng bài tập toán lớp 9 thi vào lớp 10
 1. Rút gọn biểu thức A
 2. Tìm giá trị của x để biểu thức A > 0
 3. Tính giá trị của biểu thức A khi x = 7 – 4√3.
 4. Tìm giá trị lớn nhất của A và giá trị tương ứng của x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *