Đề thi tốt nghiệp THCS môn Lịch sử – Các nước Mỹ la tinh sau năm năm 1945

Đề thi tốt nghiệp THCS Môn Lịch sử - Các nước Mĩ la tinh

Novateen giới thiệu Đề thi tốt nghiệp THCS môn Lịch sử – Các nước Mỹ la tinh sau năm 1945. Đề thi được yêu cầu làm theo lối trắc nghiệm. Đây sẽ là một trong những tài liệu quý để các em ôn thi tốt nghiệp và thi vào lớp 10.

Xem thêm đề>>> Các nước châu Phi

Các nước Mỹ la tinh sau năm 1945

Câu 1. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La tinh ở trong tình trạng như thế nào?

a. Thuộc địa của Anh, Pháp.

b. Thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

c. Những nước hoàn toàn độc lập.

d. Những nước cộng hòa, những nước trên thực tế là thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

Câu 2. Từ những thập niên đầu của thế kỉ XX nhiều nước Mĩ La tinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào?

a. Thực dân Anh.

b. Đế quốc Mĩ.

c. Thực dân Pháp.

d. Đế quốc Nhật.

Câu 3. Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh sau Chiến tranh thế giới thứ haiđược mệnh danh là gì?

a. “Đại lục mới trỗi dậy”.

b. “Đại lục bùng cháy”.

c. Đại lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển nhất.

d. “Đại lục bùng cháy” và “Đại lục mới trổi dậy”.

Câu 4. Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La tinh là ai?

a. Chế độ phân biệt chủng tộc.

b. Chủ nghĩa thực dân cũ.

c. Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.

d. Giai cấp địa chủ phong kiến.

Câu 5. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La tinh sau Chiến tranh thế giới thứhai đòi hỏi giải quyết nhiệm vụ chính là gì?

a. Dân tộc.

b. Dân chủ.

c. Dân tộc – dân chủ.

d. Chống phân biệt chủng tộc.

Câu 6. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh củanhân dân các nước Mĩ La tinh diễn ra dưới hình thức nào?

a. Bãi công của công nhân.

b. Đấu tranh chính trị.

c. Đấu tranh vũ trang.

d. Sự nổi dậy của người dân.

Đề thi tốt nghiệp THCS Môn Lịch sử - Các nước Mĩ la tinh
Đề thi tốt nghiệp THCS Môn Lịch sử – Các nước Mĩ la tinh

Câu 7. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh có thể chia ra các giai đoạn nào sau đây?

a. 1945 – 1954, 1954 – 1975, 1975 đến nay.

b. 1945 – 1959, 1959 – 1975, 1975 đến nay.

c. 1945 – 1954, 1954 – 1959, 1959 -1980, 1980 đến nay.

d. 1945 – 1959, 1959 đến cuối những năm 80, cuối những năm 80 đến nay.

Câu 8. Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu Ba?

a. Cuộc đổ bộ của tàu “Gran-ma” lên đất Cuba (1956).

b. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-Ca-đa (26/7/1953).

c. Nghĩa quân Cu Ba mở cuộc tấn công (1958).

d. Nghĩa quân Cu Ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1/1/1959).

Câu 9. Phi-đen Cax-tơ-rô tuyên bố: Cu Ba tiến lên chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh nào?

a. Đất nước đã lật đổ chế độ độc tài Batixta.

b. Trong giờ phút quyết liệt của cuộc chiến đấu tiêu diệt đội quân đánh thuê của Mĩ tại bãi biển Hi-rôn.
c. Mĩ bao vây cấm vận.

d. Mất nguồn việc trợ to lớn từ khi Liên Xô tan rã.

Phi-đen Cax-tơ-rô
Phi-đen Cax-tơ-rô

Câu 10. Nước được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ La tinh”

a. Ac-hen-ti-na.

b.Braxin.

c. Cu Ba.

d. Mê-hi-cô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *