Các nước Đông Nam Á từ sau 1945 – Đề thi trắc nghiệm môn Sử THCS

cac-nuoc-dong-nam-a

Novateen tiếp tục giới thiệu đến các em Đề thi trắc nghiệm môn Sử thi hết THCS với chủ đề: Các nước Đông Nam Á từ sau 1945 đến nay.

Các nước Đông Nam Á từ sau 1945

Câu 1. Vì sao Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma không tham gia “Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Đông Nam Á” (SEANTO) ra đời ngày 8/9/1954 ?

a. Vì SEATO là công cụ xâm lược do Mĩ lập ra.

b. Vì SEATO chống lại phong trào giải phóng dân tộc.

c. Vì một số nước Đông Nam Á (như Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, …) có chính sách đối ngoại hòabình trung lập.

d. Vì tất cả lí do nói trên.

Câu 2. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiếntranh thế giới thứ hai là gì ?

a. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.

b. Nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh.

c. Sự ra đời của khối ASEAN.

d. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.

Các nước trong khu vực Đông Nam Á
Các nước trong khu vực Đông Nam Á

Câu 3. Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập với sự thamgia của 5 nước nào?

a. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan

b. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-poc. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-ad. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a

Câu 4. Hãy nối các sự kiện ở cột B với các niên đại phù hợp ở cột A

trac-nghiem-mon-su

Câu 5. ASEAN là một tổ chức ra đời nhằm cùng nhau hợp tác trên lĩnh vực nào ?

a. Kinh tế – chính trị

b. Quân sự – chính trị

c. Kinh tế – quân sự

d. Kinh tế- văn hóa

Câu 6. Từ 1979 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN là gì?

a. Quan hệ hợp tác song phương.

b. Quan hệ đối thoại.

c. Quan hệ đối đầu do bất đồng về quan hệ kinh tế.

d. Quan hệ đối đầu do vấn đề Cam-pu-chia.

Câu 7. Việt Nam gia nhập ASEAN vào khoảng thời gian nào?

a. Tháng 7/1994

b. Tháng 7/1005

c. Tháng 8/1994

d. Tháng 8/1995

Đề thi tốt nghiệp THCS môn Sử – Các nước Đông nam Á

Câu 8. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN vào năm nào?

a. Năm 2000

b. Năm 2001

c. Năm 2002

d. Năm 2003

Câu 9. Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?

a. Hợp tác trên lĩnh vực du lịch.

b. Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế.

c. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự.

d. Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục.

Câu 10. Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành:

a. Một khu vực phồn thịnh.

b. Một khu vực ổn định và phát triển.25

c. Một khu vực mậu dịch tự do.

d. Một khu vực hòa bình.

Xem thêm đề thi>>> Các nước châu Á từ 1945 đến nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *