Các nước châu Phi sau 1945 – Đề thi Sử tốt nghiệp THCS

Đề tốt nghiệp THCS môn Lịch Sử

Các nước châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai là một chủ đề trong bộ đề Sử dùng để thi tốt nghiệp THCS. Qua đề thi này các em ôn luyện để có kiến thức thi tốt nghiệp hiệu quả nhất.

Xem thêm đề thi>>> Các nước Đông Nam Á từ sau 1945

Các nước châu Phi sau 1945 – Đề thi Sử tốt nghiệp THCS

Câu 1. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở vùng nào?

a. Bắc Phi.

b. Nam Phi.

c. Đông Phi.

d. Tây Phi.

 

phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra
Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra

Câu 2. Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi vì sao?

a. Tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập.

b. Cả 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.

c. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.

d. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượng tan rã.

Câu 3. Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phóng dân tộc của các nước nào ở châu Phi?

a. Ai Cập.

b. Tuy-ni-di.

c. Ăng-gô-la.

d. An-giê-ri.

Bản đồ các nước Châu Phi năm 1945
Bản đồ các nước Châu Phi năm 1945

Câu 4. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa cũ nó ở châu Phi?

a. 1960 : “Nam châu Phi”.

b. 1962 : An-giê-ri được công nhËn độc lập.

c. 1994 : Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống da đen đầu tiên.

d. 11/1975 : Nước cộng hòa nhân dân Angôla ra đời.

Câu 5. Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX đến nay, các nước châu Phi vẫn còn gặpnhiều khó khăn do đâu?

a. Các cuộc xung đột nội chiến đẫm máu giữa các bộ tộc, sắc tộc.

b. Sự bùng nổ dân số, đói nghèo, bệnh tật, nợ nần chồng chất.

c. Sự xâm nhập, bóc lột của chủ nghĩa thực dân mới.

d. Cả ba lý do trên.

Câu 6. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ởNam Phi là ai?

a.Chủ nghĩa thực dân cũ.

b. Chủ nghĩa thực dân mới.

c. Chủ nghĩa A-pác-thai.

d. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Câu 7. Tội ác lớn nhất của chủ nghĩa A-pác-thai ở châu Phi là gì ?

a. Bóc lột tàn bạo người da đen.

b. Gây chia rẽ nội bộ người Nam Phi.

c. Tước quyền tự do của người da đen.

d. Phân biệt chủng tộc và kì thị chủng tộc đối với người da đen.

Câu 8. Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống Nam Phi đánh dấu sự kiện lịch sử gì?

a. Sự sụp đỗ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

b. Đánh dấu sự bình đẳng giữa các dân tộc, màu da trên thế giới.

c. Sự chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở châu Phi kéo dài ba thế kỹ.

d. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.

Câu 9. Chiến lược “kinh tế vĩ mô” (6/1996) ở Nam Phi ra đời với tên gọi là gì?

a. Giải quyết việc làm cho người lao động da đen.

b. Vì sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước.

c. Hội nhập, cùng phát triển.

d. Tăng trưởng, việc làm và phân phối lại.

Câu 10. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc châuPhi được mệnh danh là “Đại lục mới trỗi dậy“?

a. Châu Phi thường xuyên bị động đất.

b. Châu Phi đánh thắng 17 kẻ thù đế quốc.

c. Châu Phi, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.

d. Lý do nào cũng đúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *