Bài văn tủ

bài văn tủ

Cô giáo cho học sinh tả về con vật mình yêu thích nhất.

Cu Bin 7 tuổi về bắt một con rận nghiên cứu và tả rất chi tiết. Tất nhiên là cô giáo không hài lòng. Cô bắt cu
Bin làm lại bài văn: hãy tả con chó nhà em.
Cu Bin làm bài văn như sau: Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận. Sau đây em xin tả con rận. Và chú bắt đầu tả con rận.
Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt cu Bin làm lại lần nữa, lần này là tả con cá.
Hôm sau cu Bin nộp bài như sau: Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông. Đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận:…..!!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *