Bài 9: Căn bậc ba

Bài 9: Căn bậc ba

Bài 67 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): Hãy tìm

    ∛512 ;    ∛-729 ;    ∛0,064 ;    ∛-0,216 ;    ∛-0,008

Lời giải:

∛512 = ∛83 = 8

∛-729 = ∛(-9)3 = -9

∛0,064 = ∛(0,4)3 = 0,4

∛-0,216 = ∛(-0,6)3 = -0,6

∛-0,008 = ∛(-0,2)3 = -0,2

Chú ý: Bạn có thể tìm các căn bậc ba ở trên bằng máy tính bỏ túi.

(Ghi nhớ: Các bạn nên ghi nhớ một số lũy thừa bậc 3 của các số < 10:

    23 = 8;    33 = 27;    43 = 64;    53 = 125;

    63 = 216;    73 = 343;    83 = 512;    93 = 729) 

Bài 68 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): Tính

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

a) ∛27 – ∛-8 – ∛125 = ∛33 – ∛(-2)3 – ∛53

= 3 – (-2) – 5 = 3 + 2 – 5 = 0

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

= ∛27 – ∛216 = ∛33 – ∛63

= 3 – 6 = -3 

Bài 69 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): So sánh

a) 5 và ∛123 ;            b) 5∛6 và 6∛5.

Lời giải:

a) Ta có: 5 = ∛53 = ∛125

Vì ∛125 > ∛123 nên 5 > ∛123

b) Ta có: 5∛6 = ∛53.6 = ∛125.6 = ∛750

                6∛5 = ∛63.5 = ∛216.5 = ∛1080

Vì ∛750 < ∛1080 nên 5∛6 < 6∛5

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *