Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 58 (trang 32 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

= √5 + √5 + √5 = 3√5

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

c) √20 – √45 + 3√18 + √72

= √4.5 – √9.5 + 3√9.2 + √36.2

= 2√5 – 3√5 + 9√2 + 6√2

= -√5 + 15√2

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 59 (trang 32 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau (với a > 0, b > 0):
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

= 5√a – 4b.5a√a + 5a.4b√a – 2.3√a

= 5√a – 20ab√a + 20ab√a – 6√a = -√a

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 60 (trang 33 SGK Toán 9 Tập 1): Cho biểu thức

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9với x ≥ -1.

a) Rút gọn biểu thức B;

b) Tìm x sao cho B có giá trị là 16.

Lời giải:

a) Rút gọn:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b) Để B = 16 thì:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

⇔ x + 1 = 16 ⇔ x = 15 (thỏa mãn x ≥ -1) 

Bài 61 (trang 33 SGK Toán 9 Tập 1): Chứng minh các đẳng thức sau:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

a) Biến đổi vế trái:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b) Biến đổi vế trái:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *