Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 1 (trang 68 SGK Toán 9 Tập 1): Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.4a, b)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Hình 4

Lời giải:

– Hình a

Theo định lí Pitago ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Áp dụng định lí 1 ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

– Hình b

Áp dụng định lí 1 ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

=> y = 20 – 7,2 = 12,8

Bài 2 (trang 68 SGK Toán 9 Tập 1): Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.5)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Hình 5

Lời giải:

Áp dụng định lí 1 ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 3 (trang 69 SGK Toán 9 Tập 1): Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.6)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Hình 6

Lời giải:

Áp dụng định lí Pitago ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Áp dụng định lí 3 ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

 

 Bài 4 (trang 69 SGK Toán 9 Tập 1): Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.7)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9Hình 7

Lời giải:

Theo định lí 2 ta có:

    22 = 1.x => x = 4

Theo định lí 1 ta có:

    y2 = x(1 + x) = 4(1 + 4) = 20

=> y = √20 = 2√5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *