Lớp Học Trực Tuyến

Lớp Học Online giúp học sinh chủ động trong việc học và tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn


Lớp Anh 6.2 (A6.2)
Sắp diễn ra
Tiếng Anh Lớp 6

Lớp Anh 6.2 (A6.2)

Cô Lê Hoàng Quỳnh Anh

18:00:00 16-04-2024

Nội dung: Unit 12: Robots ( L1: Vocabulary)

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 6.2 (N6.2)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 6

Lớp Toán 6.2 (N6.2)

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

19:30:00 16-04-2024

Nội dung: Luyện tập xác suất (buổi 1)

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 6.1 (N6.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 6

Lớp Toán 6.1 (N6.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

19:30:00 16-04-2024

Nội dung: Xác suất thực nghiệm

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Anh 6.1 (A6.1)
Sắp diễn ra
Tiếng Anh Lớp 6

Lớp Anh 6.1 (A6.1)

Cô Lê Hoàng Quỳnh Anh

18:00:00 17-04-2024

Nội dung: Unit 12: Robots ( L1: Vocabulary)

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Anh 6.2 (A6.2)
Sắp diễn ra
Tiếng Anh Lớp 6

Lớp Anh 6.2 (A6.2)

Cô Lê Hoàng Quỳnh Anh

18:00:00 18-04-2024

Nội dung: Unit 12: Robots ( L2: Grammar)

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 6.1 (N6.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 6

Lớp Toán 6.1 (N6.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

19:30:00 18-04-2024

Nội dung: Ôn tập số đo góc ( buổi 1)

Sĩ số: 15

Xem chi tiết

Lớp Văn 7.1 (V7.1)
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 7

Lớp Văn 7.1 (V7.1)

Cô Phương Quỳnh

19:30:00 16-04-2024

Nội dung: Tìm hiểu về Văn bản thông tin

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Văn 7.1 (V7.1)
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 7

Lớp Văn 7.1 (V7.1)

Cô Phương Quỳnh

18:00:00 17-04-2024

Nội dung: Tìm hiểu về Văn bản thông tin

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Anh 7.3 (A7.3)
Sắp diễn ra
Tiếng Anh Lớp 7

Lớp Anh 7.3 (A7.3)

Cô Lê Hoàng Quỳnh Anh

19:30:00 17-04-2024

Nội dung: Unit 12: English-speaking countries ( Grammar)

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 7.1 (N7.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 7

Lớp Toán 7.1 (N7.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

19:30:00 18-04-2024

Nội dung: Ôn tập Các đường đồng quy trong tam giác (Buổi 3)

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 7.2 (N7.2)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 7

Lớp Toán 7.2 (N7.2)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

19:30:00 20-04-2024

Nội dung: Ôn tập ba đường trung tuyến, ba đường phân giác, ba đường trung trực, ba đường cao ( buổi 3)

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Văn 7.1 (V7.1)
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 7

Lớp Văn 7.1 (V7.1)

Cô Phương Quỳnh

18:00:00 20-04-2024

Nội dung: Luyện đề Đọc hiểu : Biến đổi khí hậu

Sĩ số: 15

Xem chi tiết

Lớp Anh 8.1 (A8.1)
Sắp diễn ra
Tiếng Anh Lớp 8

Lớp Anh 8.1 (A8.1)

Cô Nguyễn Huyền Linh

19:30:00 16-04-2024

Nội dung: Unit 12: Life on other planets ( Vocabulary)

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 8.1 (N8.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 8

Lớp Toán 8.1 (N8.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

18:00:00 16-04-2024

Nội dung: Ôn tập Phương trình bậc nhất một ẩn (buổi 3)

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 8.2 (N8.2)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 8

Lớp Toán 8.2 (N8.2)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

18:00:00 17-04-2024

Nội dung: Đề thi khảo sát chất lượng cuối kì 2

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Văn 8.2 (V8.2)
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 8

Lớp Văn 8.2 (V8.2)

Cô Phương Quỳnh

19:30:00 17-04-2024

Nội dung: Luyện đề Đọc hiểu : Văn bản nghị luận

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Anh 8.1 (A8.1)
Sắp diễn ra
Tiếng Anh Lớp 8

Lớp Anh 8.1 (A8.1)

Cô Nguyễn Huyền Linh

19:30:00 18-04-2024

Nội dung: Unit 12: Life on other planets ( Grammar)

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 8.1 (N8.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 8

Lớp Toán 8.1 (N8.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

18:00:00 19-04-2024

Nội dung: Ôn tập tam giác đồng dạng (buổi 4)

Sĩ số: 15

Xem chi tiết

Lớp Toán 9.1 (N9.1)
Toán Lớp 9

Lớp Toán 9.1 (N9.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

14:30:00 16-04-2024

Bài hiện tại: Bài học chiều ngày 16/4

Sĩ số: 15

Tham gia ngay
Lớp Anh 9.1 (A9.1)
Sắp diễn ra
Tiếng Anh Lớp 9

Lớp Anh 9.1 (A9.1)

Cô Phạm Thị Hằng

19:30:00 16-04-2024

Nội dung: Buổi ôn luyện số 3

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Văn 9.1 (V9.1
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 9

Lớp Văn 9.1 (V9.1

Cô Lê Ngọc Anh

18:00:00 17-04-2024

Nội dung: Chuyên đề Nghị luận xã hội ( phần 3)

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 9.1 (N9.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 9

Lớp Toán 9.1 (N9.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

18:00:00 18-04-2024

Nội dung: Chuyên đề: Tứ giác nội tiếp

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Văn 9.1 (V9.1
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 9

Lớp Văn 9.1 (V9.1

Cô Lê Ngọc Anh

18:00:00 19-04-2024

Nội dung: Chuyên đề Nghị luận xã hội ( phần 4)

Sĩ số: 15

Xem chi tiết

Đề thi theo Chủ đề

Lớp Học Online giúp học sinh chủ động trong việc học và tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn

Kiếm thu nhập thụ động trực tuyến cùng NovaTeen, hoa hồng lên tới

20%