Lớp chuyên đề (MIỄN PHÍ)

Các Khóa Học bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên sâu dành cho nhiều đối tượng học sinh

Lớp chuyên đề môn Toán
Sắp diễn ra
Toàn diện Lớp 8

Miễn phí

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

14:00 ngày 19 tháng 05 14:00 19-05

Nội dung: Ôn tập kiến thức

Bài kiểm tra năng lực đầu vào (Miễn Phí)

Giúp học sinh kiểm tra được khả năng thi đầu vào của mình , mỗi bài test sẽ có kết quả do giáo viên Novaedu chấm và nhận xét.

Lớp Học Trực Tuyến

Lớp Học Online giúp học sinh chủ động trong việc học và tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn


Lớp Văn 6.1 (V6.1)
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 6

Lớp Văn 6.1 (V6.1)

Cô Vương Ngọc Hà

19:30 ngày 19 tháng 05

19:30 19 - 05

Nội dung: Ôn tập văn bản

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp phụ đạo môn Toán
Sắp diễn ra
Toán Lớp 6

Lớp phụ đạo môn Toán

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

14:00 ngày 19 tháng 05

14:00 19 - 05

Nội dung: Ôn tập kiến thức

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Văn 6.1 (V6.1)
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 6

Lớp Văn 6.1 (V6.1)

Cô Vương Ngọc Hà

18:00 ngày 20 tháng 05

18:00 20 - 05

Nội dung: Ôn tập: Truyện truyền thuyết

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 6.1 (N6.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 6

Lớp Toán 6.1 (N6.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

19:30 ngày 21 tháng 05

19:30 21 - 05

Nội dung: Ôn tập: Thống kê - Xác suất

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Anh 6.1 (A6.1)
Sắp diễn ra
Tiếng Anh Lớp 6

Lớp Anh 6.1 (A6.1)

Cô Lê Hoàng Quỳnh Anh

18:00 ngày 22 tháng 05

18:00 22 - 05

Nội dung: Review Unit 7-12

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 6.1 (N6.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 6

Lớp Toán 6.1 (N6.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

19:30 ngày 23 tháng 05

19:30 23 - 05

Nội dung: Ôn tập: Góc

Sĩ số: 15

Xem chi tiết

Lớp Toán 7.1 (N7.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 7

Lớp Toán 7.1 (N7.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

14:00:00 19-05-2024

Nội dung: Ôn tập: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 7.2 (N7.2)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 7

Lớp Toán 7.2 (N7.2)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

19:30:00 20-05-2024

Nội dung: Ôn tập: Tỉ lệ thức - Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Văn 7.1 (V7.1)
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 7

Lớp Văn 7.1 (V7.1)

Cô Phương Quỳnh

19:30:00 21-05-2024

Nội dung: Ôn tập về thể loại Truyện

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Văn 7.1 (V7.1)
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 7

Lớp Văn 7.1 (V7.1)

Cô Phương Quỳnh

18:00:00 22-05-2024

Nội dung: Ôn tập về thể loại Truyện

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 7.1 (N7.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 7

Lớp Toán 7.1 (N7.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

19:30:00 23-05-2024

Nội dung: Ôn tập: Tỉ lệ thức - Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Văn 7.1 (V7.1)
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 7

Lớp Văn 7.1 (V7.1)

Cô Phương Quỳnh

18:00:00 25-05-2024

Nội dung: Thực hành Tiếng Việt : Biện pháp tu từ từ vựng

Sĩ số: 15

Xem chi tiết

Lớp Văn 8.1 (V8.1)
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 8

Lớp Văn 8.1 (V8.1)

Cô Phương Quỳnh

18:00:00 20-05-2024

Nội dung: Ôn tập về thể loại Truyện lịch sử

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 8.1 (N8.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 8

Lớp Toán 8.1 (N8.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

18:00:00 21-05-2024

Nội dung: Ôn tập: Phân thức đại số

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 8.2 (N8.2)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 8

Lớp Toán 8.2 (N8.2)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

18:00:00 22-05-2024

Nội dung: Ôn tập: Phân thức đại số

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 8.1 (N8.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 8

Lớp Toán 8.1 (N8.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

18:00:00 24-05-2024

Nội dung: Ôn tập: Hình học không gian

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 8.2 (N8.2)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 8

Lớp Toán 8.2 (N8.2)

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

18:00:00 25-05-2024

Nội dung: Ôn tập: Hình học không gian

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Văn 8.1 (V8.1)
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 8

Lớp Văn 8.1 (V8.1)

Cô Phương Quỳnh

09:30:00 26-05-2024

Nội dung: Thực hành tập làm văn : Văn nghị luận

Sĩ số: 15

Xem chi tiết

Lớp Anh 9.1 (A9.1)
Sắp diễn ra
Tiếng Anh Lớp 9

Lớp Anh 9.1 (A9.1)

Cô Phạm Thị Hằng

18:00:00 19-05-2024

Nội dung: Buổi ôn luyện số 11

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 9.1 (N9.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 9

Lớp Toán 9.1 (N9.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

18:00:00 20-05-2024

Nội dung: Chuyên đề: Hình học tổng hợp

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Văn 9.1 (V9.1
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 9

Lớp Văn 9.1 (V9.1

Cô Lê Ngọc Anh

18:00:00 21-05-2024

Nội dung: Luyện đề thi vào 10 THPT

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Văn 9.1 (V9.1
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 9

Lớp Văn 9.1 (V9.1

Cô Lê Ngọc Anh

18:00:00 22-05-2024

Nội dung: Luyện đề thi vào 10 THPT

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Toán 9.1 (N9.1)
Sắp diễn ra
Toán Lớp 9

Lớp Toán 9.1 (N9.1)

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

18:00:00 23-05-2024

Nội dung: Luyện đề thi vào 10 THPT

Sĩ số: 15

Xem chi tiết
Lớp Văn 9.1 (V9.1
Sắp diễn ra
Ngữ Văn Lớp 9

Lớp Văn 9.1 (V9.1

Cô Lê Ngọc Anh

18:00:00 24-05-2024

Nội dung: Luyện đề thi vào 10 THPT

Sĩ số: 15

Xem chi tiết

Đề thi theo Chủ đề

Đề thi theo chủ đề giúp học sinh có thể lựa chọn các chủ đề để làm bài kiểm tra theo từng lớp

Hợp tác với NovaTeen để giảng dạy hoặc tuyển sinh với thu nhập thụ động từ 5 - 50 triệu mỗi tháng