TẠM BIỆT

Mùa hè mùa chia ly
Mùa chia tay
Mùa chia tay

Sắp xa nhau rồi các bạn ơi có biết?
Gửi lời tạm biệt vào hoa phượng dấu yêu
Gửi bao kỉ niệm theo ánh nắng cuối chiều
Hôm nay đã tắt để ngày mai chiếu sáng.

Ta xa nhau để mai này gặp lại
“9” năm học đâu ai nỡ đành quên
Mỗi người một ngả nhưng con tim ở lại
Nơi sân trường tuổi học trò hồn nhiên.

Tại sao bạn không học Novateen?