Tag Archives: ưu tú

TIÊU CHÍ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI NOVATEEN

Tiêu chí đội ngũ giáo viên của Novateen luôn là những nhân tố ưu tú hàng đầu

NOVATEEN là một Chương trình giáo dục thuộc Công Ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục NOVAEDU. Hoạt động theo mô hình Giáo dục tư nhân nên chúng tôi luôn đặt chất lượng đào tạo lên trên hết. Vì vậy, tiêu chí đội ngũ Giáo viên của NOVATEEN cũng phải là những nhân tố ưu […]