Tag Archives: truyện vova

Giờ vật lý

giờ vật lí

Vova học Vật lý cũng vào loại khá. Cậu ra thích trả lời những câu hỏi mà cô giáo đưa ra trong giờ học. Nhưng Vova lại giơ tay và đứng lên phải biểu nhanh nhất lớp. Cô giáo: Khi ta đi biển, nếu chẳng may thuyền bị thủng. Nước ùa vào trong khoang thì […]