Tag Archives: tiếng anh

THẦY TRẦN VĂN THUẬT – GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TIẾNG ANH

Thầy Trần Văn Thuật - Giáo viên dạy giỏi môn Tiếng Anh

Thầy Trần Văn Thuật với triết lý giảng dạy. “The goal of education is not to increase the amount of knowledge but to create the possibilities for a child to invent and discover. To create men who are capable of doing new things”. ( Mục tiêu của giáo dục không phải là tăng số lượng […]

CÔ TRẦN THỊ THÚY NGÂN – GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TIẾNG ANH

Cô Kim Ngân - giáo viên dạy giỏi tiếng anh

Cô Trần Thị Thúy Ngân với triết lý giảng dạy: “Nhiệm vụ của một nhà giáo không phải là nhồi nhét kiến thức mà phải thắp sáng lên những ngọn lửa sẵn có trong các em”. Tốt nghiệp bằng Giỏi khoa Tiếng Anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô Trần Thị Thúy Ngân […]