Tag Archives: tỉ lệ tảo hôn

Giáo dục giới tính cho học sinh giúp giảm tỷ lệ tảo hôn tại Ba Vì.

Nạn tảo hôn xay ra ở vùng dân tộc ít người và dân trí thấp

Nạn tảo hôn thường xảy ra ở những vùng dân tộc ít người hay nơi có trình độ dân trí thấp. Nạn tảo hôn gây ra nhiều hệ lụy, đặc biệt là đối với các bé gái. Làm thế nào để giảm tỷ lệ tảo hôn? Tảo hôn xảy ra ngay ở thủ đô Hà […]