Tag Archives: phương trình

Phương trình bậc hai một ẩn: Lý thuyết và cách giải

Giải phương trình bậc hai một ẩn

Phương trình bậc hai một ẩn hay còn gọi là phương trình bậc hai. Đây là dạng bài toán cơ bản để các teen hiểu và nắm bắt được phương thức. Sau đó sẽ mở rộng lên phương trình bậc ba, bậc 4 hoặc phương tình nhiều ẩn. Dạng phương trình nhiều ẩn hoặc có […]