Tag Archives: ôn luyện môn văn

Học giỏi môn Ngữ Văn cấp 2 cùng Novateen

học giỏi môn Ngữ Văn cấp 2

Học giỏi môn Ngữ Văn cấp 2 không khó. Hãy để Novateen đồng hành cùng con bạn chinh phục môn học này.  Tại sao phải học giỏi môn Ngữ Văn cấp 2? Môn Ngữ Văn là môn thi bắt buộc trong các kỳ thi. Điểm số môn Ngữ Văn chiếm tỉ trọng lớn trong tổng […]

Làm thế nào để đạt điểm cao môn Văn lớp 9 trong các kỳ thi?

Làm thế nào để đạt điểm cao môn văn lớp 9

Để đạt điểm cao môn Văn lớp 9 trong các kỳ thi là khá khó khăn. Một phần đây là môn tự luận. Phải chăng chỉ cần viết dài thì điểm thi Văn sẽ cao?! Đây là suy nghĩ của nhiều người về môn Văn. Nhưng quan niệm này hoàn toàn không đúng. Bởi viết dài, […]