Tag Archives: kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Trường ngoài công lập được phép xét tuyển vào lớp 10

Trường ngoài công lập được phép xét tuyển vào lớp 10

Trường ngoài công lập và trường tự chủ tài chính sẽ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển vào lớp 10 năm học 2019 – 2020, mà không dựa vào kỳ thi như các trường công lập. Trường ngoài công lập được phép xét tuyển vào lớp 10 Theo đó Sở Giáo dục và Đào tạo […]