Tag Archives: kỹ năng sống cho học sinh

Học sinh THCS cần được giáo dục kỹ năng gì?

giáo dục kỹ năng

Ngoài kiến thức văn hóa trong khung chương trình giáo dục chuẩn. Học sinh THCS cũng cần được giáo dục kỹ năng để hoàn thiện bản thân.  Bước vào bậc THCS cũng là thời điểm học sinh có nhiều thay đổi lớn về tâm sinh lý. Để giúp cho học sinh trưởng thành một cách […]