Tag Archives: gia sư giỏi môn văn

CÔ PHẠM THỊ LUYẾN – GIÁO VIÊN DẠY GIỎI NGỮ VĂN

Cô Phạm Thị Luyến - giáo viên dạy giỏi văn

    Cô Phạm Thị Luyến với triết lý giảng dạy: “Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ”. Với triết lý giảng dạy nhân văn của mình, Cô Phạm Thị Luyến là một […]