Chùm tranh vui bá đạo 2

Tranh vui bá đạo

Tranh vui bá đạo  được Novateen sưu tầm từ nhiều nguồn.

Yêu thế nào cho đúng

 

Tôi và người khác đăng status khác nhau thế nào?

 

Yêu cho roi cho vọt – ghét cho ngọt cho bùi

 

Chuyện cây khế thời nay

 

Có say đâu

 

Hình dáng của tụ FA

Nguồn: Internet

Tại sao bạn không học Novateen?